Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2014 på Comwell Sønderborg

Velkommen til Sønderborg Sommer Revy 2015


Billetsalg starter den 6. oktober 2014.For bestilling af billetter, revymenu og overnatning i forbindelse med Sønderborg Sommerrevy kontakt venligst revyen på e-mail: billet@sommerrevy.dk eller via deres hjemmeside www.sommerrevy.dk